Valxon blog

Papír

Papír

A co o něm víme?

Obecně můžeme říct, že je papír tenký, hladký materiál vyrobený zhutňováním vláken. Použitá vlákna jsou primárně přírodní a na bázi celulózy. Základní materiál je dřevitá buničina (převážně smrková) nebo sekundární vlákna (znovu rozložený - recyklovaný papír). Z dalších rostlinných vláknitých materiálů se k výrobě papíru nejčastěji používá bavlna a konopí. 

Dělení papíru

Použití

Obalová technika


Kartony a lepenky, zabírají až 50 % celkové spotřeby papíru.

Grafické papíry

Veškeré papíry k tisku, psaní a umělecké tvorbě.

Novinové papíry

V podstatě patří mezi grafické papíry, ale pracují s jinými materiály.

Plošná hmotnost

Za jedno ze základních považujeme dělení na skupiny papír, karton a lepenku podle “tloušťky”.


Papír


Jednovrstvý plošný materiál do 200 g/m plošné hmotnosti.

Karton

Jednovrstvý plošný materiál od 150 do 400 g/m plošné hmotnosti.

Lepenka 

Vícevrstvý plošný materiál od 230 do 4 000 g/m dle způsobu výroby a použití.

Povrchová úprava


Dřevitý & bezdřevý papír 
Existují dva typy papíru, a to dřevitý a bezdřevý. Ač to z názvů nevyplývá, oba typy dřevo obsahují, liší se druhem použitého dřeva a způsobem zpracování. Dřevitý papír se obvykle vyrábí ze smrkového dřeva a dřevní hmota se na buničinu rozmělňuje mechanicky. Materiálem pro bezdřevý papír je například dřevo břízy a při výrobě papíru se k rozmělnění dřevní hmoty používají chemické procesy.     


Papíry s přírodním povrchem


Bezdřevé, recyklované.

Papíry hlazené


Ofsetové (bezdřevé nenatírané), SC (dřevité superhlazené - blíží se natíraným, ale jsou levnější) a MF papíry (vylepšené s vyšší bělostí) 

Papíry natírané

Oboustranně (křída), Jednostranně (pohlednicový karton, lepené etikety - např. lahve), LWC (lehce natírané - letáky), MWC (středně natírané)


Natírané papíry
Oba uvedené typy papíru mohou být natírané. Natírané papíry se dělí podle typu a způsobu nátěru. Oboustranný nátěr má křídový papír, jednostranný mají například etikety na lahve nebo pohlednicový karton. Podle počtu nátěrů se rozlišují papíry s jedním, dvěma nebo třemi nátěry. Nátěr může být lesklý, polomatný i matný. 

Text and Cover papír
Zvláštní skupinu tvoří exkluzivní papír označovaný jako Text and Cover. Tento typ nelze přesně definovat, protože každý výrobce má svůj specifický sortiment, který se liší ve vzorech, barvách i strukturách. Text and Cover papír se používá při výrobě důležitých tiskovin, jako jsou výroční zprávy nebo vizitky. Výběr nejkrásnějšího papíru je předmětem mezinárodních designérských soutěží, vítězný papír je pak prestižním výrobkem své firmy.

Technické údaje

Rozdělení archu


A0 = 1 189 x 841 mm
Plocha normovaného archu A0 = 1 m2. Číslo v označení formátu je vlastně počet přeložení základního archu.


Normalizované formáty papíru (mm)


A0
841 × 1189
B0
1000 × 1414
C0
917 × 1297
A1
594 × 841
B1
707 × 1000
C1
648 × 917
A2
420 × 594
B2
500 × 707
C2
458 × 648
A3
297 × 420
B3
353 × 500
C3
324 × 458
A4
210 × 297
B4
250 × 353
C4
229 × 324
A5
148 × 210
B5
176 × 250
C5
162 × 229
A6
105 × 148
B6
125 × 176
C6
114 × 162

Čistý/ořezaný formát A3 297 × 420
Formát s ořezem RA3 305 × 430
Formát s ořezem a spadávkou SRA3 320 × 450

Obalová technika

Karton, neboli hladká lepenka

Jedno nebo vícevrstvý tvrdý papír o gramáži vyšší než 150 g/m2 se nazývá karton. Dalším možným označením je hladká lepenka.

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka se skládá z vlnité vrstvy a jedné nebo dvou hladkých vrstev papíru a používá se k výrobě kartonových krabic. Vlnitá lepenka se také nazývá vlnitý karton.
Třívrstvá vlnitá lepenka je v určitých případech nahrazována dutinkovými polykarbonátovými deskami, které mají odpovídající strukturu a lépe odolávají vnějším vlivům. Dalším důvodem jejich použití je nutnost trvalé instalace.Druhy vlnitých lepenek podle počtu vrstevSkládačková kartonáž

Skládačkové lepenky jsou vícevrstvé materiály s rozdílným složením jednotlivých vrstev, jejich gramáž se pohybuje v rozmezí 250 až 600 g/m2. Skládačkové lepenky jsou plně recyklovatelné, tudíž vysoce ekologické. Obaly ze skládačkových lepenek jsou mezi spotřebiteli velmi oblíbené. 

Obaly z natíraných kartonů 

Skládačkové kartony jsou obvykle tištěné v čtyřbarvotiskovém provedení, používají se u nich různé druhy povrchových úprav – tiskový, parciální, UV lak nebo laminace. Dále je možné obaly vybavit otvory pro zavěšení, okénky, výseky různých tvarů, trhacími perforacemi i fixačními vložkami pro zajištění zboží v obalu.

Obaly skládačkové kartonáže se většinou vyrábějí z kartonu a z lepenky s natíraným povrchem. Obaly se odlišují typem buničiny a složením vrstev, z čehož vyplývají rozdílné technické parametry i cena. Typ použitého materiálu se volí podle toho, jaké bude koncové použití obalu a jaké jsou požadavky na jeho potisk.Raznice

Výseková forma neboli raznice se používá k vysekávání tvaru krabic. Raznice se skládá ze sekacích linek, rýhovacích (bigovacích) nožů a speciálních gum, které slouží k oddělení vysekávaného materiálu od nožů. Raznice může být vybavená i štočky pro slepotisk, vyšší typy raznic zvládnou vyseknout i několik kartonů najednou. Před vlastním vysekáváním se podle zadaných podkladů do kartonu laserem vypálí požadovaný tvar, podle kterého se osadí sekací a rýhovací linky.

Zušlechťování tiskovin


Při zušlechťování se na tiskovinu přidávají různé estetické prvky – matnolesklé efekty, metalické fólie, různé typy výseku nebo reliéfní ražba. Zušlechťování se provádí pomocí rozličných technologií a jeho cílem je zlepšení vzhledu, zvýšení hodnoty i odlišení tiskovin od konkurenčních výrobků. Dalším efektem zušlechťování je zlepšení ochrany tiskovin před poškozením. Laminace

Při laminaci se povrch výrobků pokrývá polypropylenovou nebo polyesterovou fólií, laminace se provádí za studena i za tepla. Povrch ošetřený laminací je mechanicky odolný a inertní vůči vlhkosti. V případě, že se k laminaci použije sametová (soft touch) fólie, vznikají velice zajímavé efekty.

Štoček / matrice


Štoček neboli matrice je typ tiskařské formy používaný pro horkou foliovou ražbu, reliéfní ražbu a pro pozitivní i negativní slepotisk. Vyrábí se z mosazi nebo z hořčíku.

Slepotisk

Vytlačování reliéfu v materiálu pomocí matrice a patrice (štočku s protikusem) se nazývá slepotisk, přičemž výsledný reliéf může být pozitivní i negativní. Slepotisk se provádí dvěma způsoby. Buď při dvou průchodech tiskoviny strojem, nebo při jednom průchodu, kdy slepotisk i výsek probíhá v jednom kroku. 

Efektové lakování

Jednou z možností zušlechťování tiskovin je efektové lakování, které zajišťuje matný nebo lesklý efekt. Další možností je kombinace matného a lesklého efektu i parciální lakování, což znamená lakování jen určité části tiskoviny. Při reliéfním (3D) lakování se pomocí sítotiskové UV technologie na tiskovinu nanášejí vysoké vrstvy laku.

Horká fóliová ražba

Technologie horké fóliové ražby přenáší pomocí tepla a tlaku na tiskovinu motiv. Štoček se předehřeje na potřebnou teplotu, horký štoček pak tlakem aktivuje lepící složku na fólii a tím přenese motiv na tiskovinu.


Plochá ražba
přenesení fólie v ploše
Reliéfní ražba
přenesení fólie v reliéfu (slepotisk), který znatelně vyzdvihne výšku ražení
Plochá strukturovaná ražba
přenesení fólie v ploše s jemnou a různorodou strukturou

Obálky

Klasické velikosti obálek odpovídají standardním rozměrům papírů skupiny A, tak aby se do nich daný papír pohodlně vešel.
Obálka C5 bude tedy zhruba o 10 % větší, než papír A5.


NÁZEV
VELIKOST (MM)
EKVIVALENTY FORMÁTU
C0
917 x 1.297 mm
A0 arch papíru
C1
648 x 917 mm
A1 arch papíru
C2
458 x 648 mm
A2 arch papíru
C3
324 x 458 mm
A3 arch papíru
C4
229 x 324 mm
A4 arch papíru 
C5
162 x 229 mm
A5 arch papíru
C6
114 x 162 mm
A6 arch papíru 
C7
81 x 113 mm
A7 arch papíru 
C8
57 x 81 mm
A8 arch papíru

Další typy obálek, které nevychází z C rozměru.

NÁZEV
VELIKOST (MM)
EKVIVALENTY FORMÁTU
C5+
162 x 235 mm
Arch papíru A5
DL
110 x 220 mm
Arch A4 složený na 3 stejné části podél širší strany.
DL+
114 x 229 mm
Arch A4 složený na třetiny ("plus" formát)
E4
280 x 400 mm
Arch papíru B4
B4
250 x 353 mm
Formát pro vložení obálky C4
B5
176 x 250 mm
Formát pro vložení obálky C5
B6
125 x 176 mm
Formát pro vložení obálky C6